NIEUWS

Samenwerken met impact: VAR en RvB

De professionalisering van VAR’s doet steeds appèl op andere competenties van VAR’s waar het gaat om netwerken en samenwerken, advisering op inhoudelijke vraagstukken en de eigen rol en positie binnen de organisatie.

Professionalisering van de VAR

De professionalisering van VAR’s doet steeds appèl op andere competenties van VAR’s waar het gaat om netwerken en samenwerken, advisering op inhoudelijke vraagstukken en de eigen rol en positie binnen de organisatie.

VAR Community Nederland gegroeid

Vanaf de lancering van de VAR Community Nederland op 29 oktober jl. is de community hartelijk ontvangen bij de VAR’s. De community is binnen 1 maand gegroeid met maar liefst 50 VAR´s en ruim 120 leden. In dit ...

Extra middelen Waardigheid en trots

Het extra geld kan worden aangevraagd bij het eigen zorgkantoor door het indienen van een plan dat beschrijft hoe de middelen worden ingezet. De deadline hiervoor is 1 april 2016. Het plan staat niet centraal, maar de ...

Meld u dit jaar nog aan!

VAR’s die zich nog voor 1 januari 2016 aanmelden ontvangen tot 1 maart een kosteloos lidmaatschap, waarna u zelf kunt beslissen om uw lidmaatschap te verlengen. Elk indiviudeel VAR-lid krijgt via een eigen …

Samenwerken aan goede zorg

Veertig VAR-leden – allen geïnspireerd om samen te werken aan goede zorg – waren donderdag 29 oktober jl. bijeengekomen om de officiële lancering van de VAR Community Nederland bij te wonen.

Start VAR Community Nederland

Vandaag start het online platform VAR community Nederland. Initiatiefnemer Roland Peppel van CC zorgadviseurs streeft ernaar dat alle VAR's in ons land met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen.

VAR VieCuri en shared governance

Een klein jaar geleden heeft de VAR van het VieCuri Medisch Centrum voor het eerst kennis gemaakt met het gedachtegoed van shared governance. Direct was duidelijk dat de VAR zich in dit gedachtegoed kon vinden.