Var community

Professionalisering van de VAR

De professionalisering van VAR’s doet steeds appèl op andere competenties van VAR’s waar het gaat om netwerken en samenwerken, advisering op inhoudelijke vraagstukken en de eigen rol en positie binnen de organisatie.

VAR Community Nederland grijpt deze netwerkbijeenkomst aan om met haar leden en geïnteresseerden die werkzaam zijn in de Nederlandse zorg, deze thema’s te doorgronden. Dit doen we tijdens een inspirerende en netwerkbijeenkomst op vrijdag 16 juni 2017.

Programma

Margriet Witteveen, Hoofd Verenigingszaken bij V&VN, opent deze bijeenkomst. Zij neemt ons mee in het belang van de VAR en de VAR-ontwikkeling vanuit het perspectief van V&VN.

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst doorgronden we gezamenlijk vier thema’s geïnspireerd op de methodiek van het ‘Wereld Café’, waarbij de deelnemers hun expertise en ervaring kunnen delen. De inzichten en uitkomsten krijgen een plek op het online platform van VAR Community Nederland.

13.00 uur: Ontvangst
13.15 uur: Welkom | Roland Peppel
13.20 uur: Het belang van de VAR en VAR-ontwikkeling vanuit V&VN | Margriet Witteveen
13.30 uur: ´Wereld Café´, met vier thema’s:

 • Thema 1 – Netwerken en samenwerken als VAR, is meer dan halen en brengen.
  VAR’s dragen steeds meer bij aan elkaars succes door samen te werken, zowel binnen de muren van de eigen organisatie als daarbuiten. Wat zijn de do’s en dont’s wat betreft samenwerken? Hoe kunnen wij VAR Community Nederland nog meer benutten om de samenwerking tussen VAR’s te versterken?
 • Thema 2 –VAR’s i.r.t. inhoudelijke vraagstukken.
  VAR’s worden in toenemende mate gevraagd naar hun mening over inhoudelijke vraagstukken. Hoe organiseer je als VAR het adviesproces? En hoe oefen je als VAR invloed uit op inhoudelijke thema’s, ook als je niet meteen in beeld bent of aan tafel zit.
 • Thema 3 – Rol en positie van de VAR.
  Met de professionalisering van VAR’s ontwikkelt vaak ook de rol en positie mee. In de praktijk zien wij doorgaans dat VAR’s van sec adviseren door ontwikkelen naar regisseren. Maar hoe geef je invulling aan deze regisseursrol? Waarop wordt geregisseerd? En wat betekent deze rolontwikkeling voor de samenwerking met anderen binnen de organisatie, bijvoorbeeld de eigen beroepsgroep, management en de Raad van Bestuur?
 • Thema 4 – De omvang en samenstelling van de slagvaardige VAR.
  De VAR die aan het professionaliseren is richt zijn blik ook intern. Wat betekenen de eigen ambities en doelstelling voor de omvang en samenstelling van de VAR? Hoe gaan we daarbij om met de diversiteit aan functies en niveaus binnen de eigen beroepgroep? Is er in de VAR bijvoorbeeld plek voor verzorgenden, verpleegkundig specialisten of managers? En zo niet, hoe organiseren we dan het contact met deze groepen?

15.30 uur: Plenaire terugkoppeling ´Wereld Café´ sessies
16.15 uur: Afsluitende borrel

Aanmelden

Wil jij ook bij deze bijeenkomst op 16 juni a.s. aanwezig zijn? Registreer hieronder om je deelname aan ons door te geven. De toegangsprijs bedraagt Euro 25,- per persoon. Voor (proef-)leden van VAR Community Nederland is de toegang gratis!


Tijd en locatie

Professionalisering van de VAR
Vrijdag 16 juni 2017
13.00 – 17.00 uur
V&VN | Churchilllaan 11, Utrecht

Heb je een vraag over deze bijeenkomst van VAR Community Nederland? Stuur een e-mail naar: [email protected].