VAR Community Nederland verbindt

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn onmisbaar voor goede zorg. De afgelopen jaren hebben adviesraden van verpleegkundigen en verzorgenden (VAR’s) geleid tot beter beleid binnen zorgorganisaties. Door de kennis en kunde van deze zorgprofessionals optimaal te benutten leveren zij een waardevolle bijdrage aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en werkomgeving. Iedere zorginstelling realiseert dit op eigen wijze. Om ervaringen uit te wisselen en van en met elkaar te leren, is in toenemende mate behoefte aan contact met leden van andere VAR’s.

VAR Community Nederland
Om dit mogelijk te maken is de VAR Community Nederland opgericht. Een besloten, uniek en inspirerend samenwerkingsverband van en voor VAR’s, die de leden bindt, betrekt en drempels wegneemt. Het fundament van deze collaborative community is een transparant, uitnodigend en laagdrempelig online platform, waar de leden zelf bepalen wat zich daar afspeelt. Zij kunnen vragen stellen, ideeën inbrengen en met elkaar in een “werkplaats” aan de slag gaan.

Wat online wordt opgezet en geïnitieerd, wordt offline gecontinueerd. Van tijd tot tijd worden regionale VAR Cafés georganiseerd waar de leden elkaar en de “side-kicks” kunnen ontmoeten en inspireren.

Zo zorgt de VAR Community NL niet alleen voor nieuwe inzichten, verbeteringen en veranderingen, maar ook voor onderlinge betrokkenheid en verfrissende samenwerkingsverbanden. Marieke Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap UMCU, lector Chronisch Zieken HU, Chief Nursing Officer en Henk Bakker, voorzitter van de V&VN hebben aangegeven waarde te hechten aan de uitwisseling van kennis en het tonen van leiderschap in VAR’s.

Introductie
Op donderdag 29 oktober a.s. wordt de community officieel geïntroduceerd. Tijdens deze bijeenkomst zal Henk Bakker, voorzitter van de V&VN, zijn visie geven op het belang van het opzetten van een community voor de professionalisering van VAR’s.