VAR VieCuri en shared governance

Een klein jaar geleden heeft de VAR van het VieCuri Medisch Centrum  voor het eerst kennis gemaakt met het gedachtegoed van shared governance. Direct was duidelijk dat de VAR zich helemaal in dit gedachtegoed kon vinden. Eigenaarschap en zeggenschap terug bij de verpleegkundige.

Het afgelopen jaar heeft daarom ook vooral in het teken gestaan hoe dit gedachtegoed binnen de hele organisatie tussen de oren te krijgen. Dit is een langzaam maar gestaag proces. Zo werkt men binnen VieCuri met een aantal programma’s die de verpleegkundige beroepsgroep ondersteunt om (weer) zelf de regie over de zorg te kunnen gaan nemen. We zijn gestart met Productive Ward op alle standaard verpleegafdelingen en een aantal specialistische afdelingen. Dit programma willen we eveneens gaan toepassen de poliklinieken waar ook steeds meer verpleegkundigen werkzaam zijn.

We maken gebruik van EBS om de juiste zorgzwaarte te kunnen bepalen waardoor er voldoende handen aan het bed zijn om de benodigde zorg te kunnen bieden aan onze patiënten. Er loopt een pilot rondom KJU-PAS en we brengen in kaart hoe de verhouding MBO- en HBO-geschoolde verpleegkundigen is waarbij we inzichtelijk maken hoe deze verhouding zou moeten zijn gezien de zorgvraag die op ons afkomt.

Dat deze veranderende beroepsgroep ook iets gaat betekenen voor de verschillende managementlagen in onze organisatie wordt steeds duidelijker. Daarom worden ook zij meegenomen in deze ontwikkeling. Wat wordt/is de rol van de manager? Om ook de managers hierin mee te laten denken hebben we 22 oktober een bijeenkomst georganiseerd waarin het gedachtegoed van shared governance is gedeeld en wat dit gedachtegoed betekent voor de managers en voor de samenwerking tussen verpleegkundigen en de managers.

Al met al een ontwikkeling waar de VAR van VieCuri bijzonder trots op is!